Влиянието на цигарите при бременност

Влиянието на цигарите при бременност

Пушенето по време на бременност не просто е лошо, то е недопустимо. Все повече изследвания доказват множеството проблеми, които никотинът създава на плода и майката.