Защо не спи моето бебе ?

Защо не спи моето бебе ?

Минава полунощ, с часове разнасяте скимтящата си рожба с надежда да се доближите до така желания от вас сън, но спасение ...няма. Поглеждате прозорците на съседните сгради и се питате, дали и някой друг среща такива трудности да приспи детето си ?