Позитиви и негативи на ранното и късното родителство

Позитиви и негативи на ранното и късното родителство

Възрастта за първо дете се покачва. Сред 40-годишните жени се случва дори едната да разхожда внуче, а другата първата си рожба. Какви са ползите на ранното и късното майчинство?