Притежаваш ли 8-те навици на организираната домакиня?

Притежаваш ли 8-те навици на организираната домакиня?

Почти всяка жена, грижеща се за дом и семейство, твърди за себе си, че е организирана домакиня. Но колко жени познават (и следват) същинските принципи на организираност в подхода си?