сладко дете

Румяна Петкова „RumiPet“ - щастлива майка на сладкия Преслав :)

Тази седмица наш гост в „Горещ стол“ е 27-годишната Румяна Петкова - „RumiPet“ от Бургас.