Майчинството според заплатата за 2 години

Майчинството според заплатата за 2 години

Обезщетенията за майчинство ще се изчисляват на база на осигурителния доход за последните 24 месеца.