Още 6 месеца платено майчинство

Още 6 месеца платено майчинство

Платеният отпуск по майчинство практически да се удължи с още 6 месеца ще обсъждат във вторник на заседанието на тристранката синдикати, работодатели и правителство.