Следващата бременност - готова ли си?

Следващата бременност - готова ли си?

Спомних си този забавния филм със Стив Мартин „Деца на килограм“, докато обмислях въпроса „Готова ли си за още едно дете?“.