Глезеното дете - нещастно утре

Глезеното дете - нещастно утре

Има едно сигурно условие твоето ангелче да се превърне в разглезено хлапе. И то е липсата ти на „имунитет” срещу плача или тъгата му, които още от ранна детска възраст са основното средство за манипулация на възрастните.