Какво е хидатидозна мола?

Какво е хидатидозна мола (гроздовидна бременност)?