Хората се усмихват само по седем пъти на ден

Хората се усмихват само по седем пъти на ден

Хората се усмихват само по седем пъти на ден, а поне една от усмивките е неискрена...