България на шесто място по свръхтегло сред подрастващите

България на шесто място по свръхтегло сред подрастващите

Затлъстяването се очертава като един от най-сериозните социални и медицински проблеми на 21 век.