Шоколадът влошава настроението

Шоколадът влошава настроението

Понякога парче шоколад изглежда единственото решение за лошото настроение.