Първи приятелства на детето

Първи приятелства на детето

Така както учиш детето да пие вода от чашката, да строи кула с кубчетата, така и му помогни да се сприятелява. Дружбата е обширно понятие. Но тя е и умение да се справяш с проявите на собствения си егоизъм, и уважение на мнението на другите, и желание да помогнеш, и да можеш да съчувстваш, съпреживяваш, да бъдеш внимателен, добър, щедър и т.н.