Преждевременното раждане, превенция и рискове

Преждевременното раждане, превенция и рискове

Преждевременните раждания в България през последните две години са 7.9% по данни на Националния статистически институт. Повече от 6000 семейства са преживели тревогата от ранната поява на детето си през изминалата година. За да не се стигне до този тревожен момент много важно е доброто планиране на бременността, проследяването й от специалист акушеро-гинеколог и профилактиране на всички рискови фактори, които могат да доведат до преждевременна поява на бебето.