Левичарството - недостатък или предимство

Левичарството - недостатък или предимство

Спомням си, че бях първи или втори клас и на съседния чин стоеше момче, което пишеше с лявата ръка. Горкото дете обираше постоянно забележките на учителката по български, която упорито се опитваше да го отучи от този „вреден навик” и за капак то отнасяше подигравките на съучениците си.