Развитие на речта на детето - стъпка по стъпка

Развитие на речта на детето - стъпка по стъпка

Развитието на речта на детето включва няколко етапа: единият период е свързан с подготовка за словесната реч от раждането до края на първата годинка на детето; другият е първоначалното овладяване на езика и формирането на членоразделна реч обикновено този период е до към края на третата година и третият е овладяването на писмената реч и усвояването на научния подход към езика този период можем да наречем училищен.