Говорни нарушения при детето

Говорни нарушения при детето - кога е нужна консултация с логопед?

Кои са най-честите говорни смущения и кога е нужна консултация с логопед? Още на 7-8 месеца детето разбира определени словосъчетания. Например когато му кажеш „подай ръчички“, „вземи мечо“ то реагира с мимика или жест. Около 10-тия месец използва срички, които повтаря многократно- „ма-ма-ма“, „та-та-та“.