Двойките се карат 312 пъти в годината

Двойките се карат 312 пъти в годината

Двойките се карат 312 пъти в годината, най-често за незначителни неща...