Женското изкуство на лъжата

Женското изкуство на лъжата

Ако има нещо, което силният пол никога няма да разбера, това е женската логика и изкуството да говорят лъжи.