Африка остава без лъвове, жирафи и зебри

Африка остава без лъвове, жирафи и зебри

Популациите на едри бозайници в националните паркове на Африка са намалели средно с 60% през последните четири десетилетия...