Опасност от прекъсване на бременността

Опасност от прекъсване на бременността

Много бременни жени се срещат с термина „прекъсване на бременността“. Така лекарите обозначават съвкупността от действия или липсата на такива, които довеждат до загуба на плода преди навършване на 22 г.с..