Наесен всички в клас, предвидена е и особена форма на обучение

Наесен всички в клас, предвидена е и особена форма на обучение

Учебната година стартира присъствено във всички училища и за всички ученици в дневна форма на обучение