Неспокойното кърмаче

Неспокойното кърмаче

Накърмила си своето бебе само преди половин час, а то се сърди и плаче… Дали е гладно? Или пък се е прехранило? Защо е така неспокойно? Нормално е да си задаваш всички тези въпроси. Макар плачът да е последният сигнал за глад, това не означава, че всеки път бебето плаче, само защото иска да суче. Вижте защо бебето е неспокойно.